ÁROP-1.1.5/C A LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ KISTÉRSÉGEK FEJLESZTÉSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI KAPACITÁSAINAK MEGERŐSÍTÉSE


Projekt nyitó konferencia

Vissza az elejére...

Kistérségi rendezvények

- Buzsák

- Lengyeltóti 2010.03.19.

- Lengyeltóti 2010.06.03.

- Lengyeltóti 2010.08.12.

- Lengyeltóti 2010.09.30.

- Lengyeltóti Tanusítvány átadása és tájékoztató 2010.11.04.

- Lengyeltóti 2010.12.17.

- Lengyeltóti 2011.02.10.

- Lengyeltóti 2010.02.24.

- Lengyeltóti 2010.02.28.

- Öreglak

- Szőlősgyörök

Vissza az elejére...

Projekt záró rendezvény

Vissza az elejére...

Cikkek

Letöltés: cikkek.doc

Kistérségi partnerségre építenek

Nagy érdeklődés fogadta a kistérségi partnerségi együttműködést megvalósító pályázat nyitó rendezvényét. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése a célja annak a programnak melyre a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás nyújtott be pályázatot az Államreform Operatív Program keretében. A projekt kiírója, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, kiemelt célként kezeli a hátrányos helyzetből való kitörést. Az elnyert pályázattal nyolc és fél millió forint került Pogányvölgybe az Európai Szociális Alapból. A projekt nyitórendezvényének a kistérség központja Lengyeltóti adott helyet 2009. november 13-án. A programba a térség tíz településének civiljeit, vállalkozóit, települési vezetőit, kisebbségi önkormányzatait vonják be. Lehetőség nyílik egy fő térségfejlesztési szervező foglalkoztatására, aki az együttműködést célzó fejlesztések koordinációját végzi majd. A programban 15 szakmai napot és egy napos partnerségi képzést terveznek, melyen a civilek, vállalkozók, kisebbségi képviselők osztják meg egymással tapasztalataikat, beszélik át közösen a maguk, illetve a térség aktuális problémáit, és közösen keresnek megoldási lehetőségeket. A programban résztvevők nemcsak saját tapasztalataikra támaszkodhatnak. Egy nyolcvan órás szakmai képzés nyújt segítséget az együttműködési stratégiák megismerésére. A képzés külső szakértői támogatással szakmai együttműködést, és annak beépülését valósítja meg a kistérségi szintű fejlesztési, tervezési munkába. Fontos célja, megismertetni a résztvevőkkel a sikeres pályázatok elnyerésének útját. A program egészének megvalósulási ideje alatt, ami másfél év egy partnerségi együttműködés valósul meg helyi vezetők, civilek és a közélet szereplői között. Az összefogás páratlan lehet a kistérségben, legfőbb célja a hátrányos helyzetből való kitörés.

Vissza az elejére...

Pályázatot írni tanítják a civileket

Félidejéhez ért a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítését célzó program. Az elnyert pályázattal nyolc és fél millió forint került Pogányvölgybe az Európai Szociális Alapból. A projektben egy nyolcvan órás szakmai képzés nyújtott segítséget az együttműködési stratégiák megismerésére. A részvevők szakszerű képzést kaptak, arra vonatkozóan, a jövőben hogyan írják és valósítsák meg, továbbá számolják el nyertes pályázataikat. A tanórákon harmincan vettek részt: helyi civilek, vállalkozók, kisebbségi önkormányzatok vezetői és képviselői. A tanfolyam elvégzése után minden résztvevő tanúsítványt kapott. A dokumentumokat ünnepélyes keretek közt adták át 2010. november 4-én a lengyeltóti városi művelődési házban. Nagy érdeklődés kísérte a projekt szakmai rendezvényeit. Az év elején az első programnak Buzsák adott otthont. Itt főként a turizmusból élők érdeklődtek a pályázati lehetőségekről és együttműködési utakról. Öreglakon a közmunka nyújtotta lehetőségek foglalkoztatták az ott élőket. A résztvevők elmondták, nehezen jutnak munkalehetőséghez településükön és a térségben egyaránt. A közmunka az egyetlen jövedelemforrásuk. Szőlősgyörökben és Lengyeltótiban a kisvállalkozók érdeklődtek pályázati forrásokról. A projekt kitűnő lehetőséget biztosít a tapasztalatcserére, a problémák megoldási javaslatainak kibontására. A szervezők a kistérség minden településén rendeznek szakmai délutánokat. Egy napos partnerségi képzést az év végén terveznek.

Vissza az elejére...

Páratlan partnerség Pogányvölgyben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése volt a célja annak a programnak melyre a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás nyújtott be pályázatot az Államreform Operatív Program keretében. A projekt kiírója, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, kiemelt célként kezelte a hátrányos helyzetből való kitörést. A kistérségi partnerségi együttműködést megvalósító pályázat záró rendezvényét a nyitó rendezvényhez hasonlóan nagy érdeklődés fogadta. A lengyeltóti városi művelődési házban minden szektor, a pályázat minden partnere képviseltette magát március 1-én. Az elnyert projekttel nyolc és fél millió forint került Pogányvölgybe az Európai Szociális Alapból. A programba a térség tíz településének civiljeit, vállalkozóit, települési vezetőit, kisebbségi önkormányzatait vonták be. Lehetőség nyílt egy fő térségfejlesztési szervező foglalkoztatására is, aki az együttműködést célzó fejlesztések koordinációját végezte. A programban 15 szakmai napot és egy napos partnerségi képzést tartottak, melyen a civilek, vállalkozók, kisebbségi képviselők osztották meg egymással tapasztalataikat, beszélték át közösen a maguk, illetve a térség aktuális problémáit, és kerestek megoldási lehetőségeket azokra. A szervezők a kistérség minden településén szerveztek szakmai délutánokat. Egy nyolcvan órás szakmai képzés nyújtott segítséget az együttműködési stratégiák megismerésére. A képzés külső szakértői támogatással szakmai együttműködést, és annak beépülését valósította meg a kistérségi szintű fejlesztési, tervezési munkába. Fontos cél volt, megismertetni a résztvevőkkel a sikeres pályázatok elnyerésének útját. A tanfolyam elvégzése után minden résztvevő tanúsítványt kapott. A program másfél éve alatt, valós együttműködés valósult meg helyi vezetők, civilek és a közélet szereplői között. Az összefogás páratlannak mondható a kistérségben, legfőbb célja a hátrányos helyzetből való kitörés.

Vissza az elejére...

Nyilatkozat

Vissza az elejére...