Legfrissebb híreink
Felhívás
2015.02.12. Csütörtök

Lengyeltóti közigazgatási területén működő vállalkozás vezetőjeként szíves figyelmébe ajánljuk, egyben az alábbiakban tájékoztatjuk a helyi hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének jogi szabályairól.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) alapján a közszolgáltatói hulladékok körébe sorolt, úgynevezett „települési hulladék” begyűjtése és elszállítása a település szerződött hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának kizárólagos, kötelező feladata.

A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulással megkötött „Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés” alapján Lengyeltóti közigazgatási területén 2014. január 1-től kizárólagosan a Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el e feladatot.

Az ingatlan használóknak a helyi közszolgáltató igénybevétele hasonlóan kötelező a „települési hulladék” elszállíttatására. Ilyen hulladéknak az elszállítására, más vállalkozóval (tehát nem a Pelso-kom Nonprofit Kft.-vel) kötött szerződés, semmis. A kötelező igénybevétel egyben fizetési kötelezettséget is keletkeztet.

A Ht. 38. § (3) szerint a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát megadja.

A 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet - mely a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szól - 6. § 2. bekezdése alapján a közszolgáltatási díj megfizetése nem tagadható meg azzal az indokkal, hogy valaki nem veszi igénybe a szolgáltatást.

Közszolgáltatási kötelezettségét társaságunk folyamatosan teljesíti, a hatályos helyi rendeletben (Lengyeltóti Község Önkormányzata 7/2014 (IV.30) önkormányzati rendelete) meghatározott rendszerességgel biztosítva a hulladékszállítást.

Kérjük, szíveskedjen Ön is eleget tenni a hivatkozott jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségének és kössön „Egyedi Közszolgáltatási Szerződést” társaságunkkal. Az „Adatbejelentő Lap” formanyomtatványunkat — amelyet mellékeltünk — megfelelően kitöltve az alábbiakban feltüntetett elérhetőségeink valamelyikére kérjük, szíveskedjen eljutatni (e-mail, fax vagy postai levél formájában illetve személyesen ügyfélszolgálati irodánkba). A bejelentő lap alapján elkészítjük Egyedi Közszolgáltatási Szerződésüket, melyet postai úton megküldünk levelezési címükre.

Amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a fenti és az alábbi elérhetőségeken:  

Ügyfélszolgálati iroda:            Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3. (munkanapokon 730-1600, hétfőn: 730-2000)
Levelezési cím:                         8693 Lengyeltóti, Pf.: 37
Tel./fax:                                     85/530-076, 85/530-077, 85/530-118, 85/530-119
Email:                                         info@pelsokom.hu


Adatbejelentő lap letöltése >>
Tájékoztató - változnak a magán pálinkafőzés szabályai
2015.01.12. Hétfő

TÁJÉKOZTATÓ 
VÁLTOZNAK A MAGÁN PÁLINKAFŐZÉS SZABÁLYAI 
 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adókról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.évi CXXVII. törvény 2015. január 1-től módosításra került.   A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló berendezésen) szabályozása több tekintetben változott.
A törvény alapján magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú , párlat- előállítás céljára kialakított desztilláló berendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente 50 liter mennyiségig.  
 
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-ét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. (Lengyeltóti Zrínyi Miklós u. 2.) 
 
A bejelentésben nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. 
 
A saját fogyasztásra előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-től megszűnik és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 Ft /év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó- fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzat adóhatóságához. Első ízben 2016. január 15-ig. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állít elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége. 
 
A bejelentésről és az adóbevallásról szóló nyomtatványok az Önkormányzat adóhatóságától beszerezhetők. 
 
 
Lengyeltóti 2015. január 07. 
 
 
dr. Szatmári Ibolya s.k.
 jegyző 

Ördöngös Együttes Köszönete
2014.12.15. Hétfő


Választási eredmények Lengyeltótiban
2014.10.14. Kedd

 

38/2014. (X.12.) HVB határozata a település polgármester választásról

39/2014. (X.12.) HVB határozata a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról

40/2014. (X.12.) HVB határozata a települési önkormányzati képviselők választásáról


A Lengyeltóti Helyi Választási Bizottság 37/2014. (IX.16.) határozata
2014.09.16. Kedd


Szavazólap minta megtekintése >>
A Lengyeltóti Helyi Választási Bizottság 36/2014. (IX.15.) határozata
2014.09.15. Hétfő


Szavazólap minta megtekintése >>
A Lengyeltóti Helyi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) határozata
2014.09.15. Hétfő


Szavazólap minta megtekintése >>
A Lengyeltóti Helyi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) határozata
2014.09.15. Hétfő


Szavazólap minta megtekintése >>
Önkormányzati választás közlemény
2014.08.18. Hétfő

KÖZLEMÉNY

 
 
Lengyeltóti Helyi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat a 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során a polgármester jelölt és a képviselő jelölt állításához szükséges ajánlások számáról.
 
A 2010. évi L. törvény 9.§ alapján:
 
Polgármester jelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Lengyeltóti esetében polgármester jelöltnek 79 db ajánlás szükséges.
 
Képviselő jelölt az, akit a település választópolgárainak 1%-a jelöltnek ajánlott. Lengyeltóti esetében 27 db ajánlás szükséges.
 
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. A választópolgár jelölési fajtánként több  jelöltet is ajánlhat, de csak egy településen megyében fogadhat el jelölést. Az ajánlás nem vonható vissza.
 
 
 
Lengyeltóti 2014. augusztus 18.
 
 
 
                                                                                       dr. Szatmári Ibolya s.k.
                                                                                                  HVI vezető
 

Hirdetmény - Igazgatási szünet elrendeléséről
2014.07.31. Csütörtök

HIRDETMÉNY

IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal

 

2014. augusztus 18-tól – 2014. augusztus 22-ig és

2014. december 22-től – 2015. január 2-ig

igazgatási szünetet tart.

 

Az igazgatási szünet elrendelésére a 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján van lehetősége a Képviselő-testületnek, mely szerint az igazgatási szünet időtartama

a)     nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart;

b)    télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

Fentiek figyelembe vételével döntött a Képviselő-testület a 2014. évre vonatkozóan 9 munkanapot érintő igazgatási szünet elrendeléséről.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal ügyeletet tart az alábbiak szerint:

 

2014. augusztus 18.       8.00 – 12.00

2014. december 22.       8.00 – 12.00

2014. augusztus 19.      8.00 – 12.00

2014. december 23.       8.00 – 12.00

2014. augusztus 21.       8.00 – 12.00

2014. december 29.       8.00 – 12.00

2014. augusztus 22.      8.00 – 12.00

2014. december 30.       8.00 – 12.00

 

2014. december 31.       8.00 – 12.00

 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ügyeik intézését az igazgatási szünet előtti vagy azt követő időpontra időzítsék.

 

Lengyeltóti, 2014. július 30.

Tisztelettel:

dr. Szatmári Ibolya s.k.
jegyző<<   <       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    >    >>