Legfrissebb híreink
Értesítés - Közszolgáltatási díj számlázásáról
2014.03.11. Kedd

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Pelso-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a 2014. első negyedévi szolgáltatási ellenértéket tartalmazó számlák kibocsátása hamarosan megtörténik.

 

A lakossági számlák ellenértékének beszedését házhoz menő díjbeszedéssel fogják megoldani. Tapasztalataik szerint ez a leghatékonyabb díjbeszedési módszer jelenleg a községekben, kisvárosokban.

 

FONTOS! A díjbeszedők fényképes igazolvánnyal kötelesek magukat igazolni.

 

Az első negyedéves (január, február és március havi) szolgáltatás együttes ellenértékét tartalmazó számla beszedésére 2014. április hónapban kerül sor. A díjbeszedőknek legalább 2 (kettő) alkalommal kell megkísérelni a díj beszedését. A fizetés megtörténtekor az ingatlan használója kézhez kapja a nevére kiállított, az előírásoknak megfelelő, rezsicsökkentést is tartalmazó számlát.

 

Egy hónap után a nem-fizetők fizetési felszólítást fognak kapni, azt követően a tartozások behajtását a hatályos törvény szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) felé fogják kezdeményezni.

Kérjük a fentiek tudomásulvételét.

 

Lengyeltóti, Március 10.

 

Zsombok Lajos s.k.
polgármester


Felhívás
2014.02.28. Péntek


Lakossági hirdetmény
2014.01.06. Hétfő

Értesítem az egészségügyi ellátottakat, hogy a Lengyeltóti 1. számú háziorvosi körzet működtetésére Lengyeltóti Város Önkormányzatával 2014. január 1-vel feladat-ellátási szerződést kötöttem. A háziorvosi tevékenységet ezen időponttól az 1. számú háziorvosi rendelőben ellátom.

 

Dr. Papp László háziorvos rendelése

2014. január 1-től:

  Lengyeltóti, Bem u. 20. Kisberény, Petőfi S. u. 36.
Hétfő 08.00 - 12.00 -
Kedd 12.00 - 16.00 -
Szerda 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00
Csütörtök 12.00 - 16.00 -
Péntek 08.00 - 12.00  

Munkaidőben 08.00 – 16.00 között tájékoztatást és segítséget Pintér Józsefné körzeti ápolónő nyújt, aki folyamatosan felkereshető az 1-es számú háziorvosi rendelőben. Elérhetősége: 06 (20) 288 – 7197, valamint 06 (85) 330 – 728 számon. A háziorvos mobil elérhetősége: 06 (20) 288 – 7129

 

Kérem egészségügyi problémáikkal 2014. január 1. napját követően forduljanak hozzám bizalommal.

 

Dr. Papp László s.k.

háziorvos


Mária Rádió Tanúságtétel - Gyuriga Károly
2013.12.20. Péntek

2014. január 31-én lesz 60 éve annak, hogy Gyuriga Károly esperes urat Kerkaszentkirályon, a szülőfalujában pappá szentelték. Ebből az alkalomból a Mária Rádió Tanúságtétel című műsorának szerkesztője, Kerek József interjút készített vele a papi életút-szolgálatáról, melyet 2013. december 24-én 17 óra 20 perckor sugároz a Mária Rádió.

 

A Károly atyával készült interjú itt is meghallgatható.


Tájékoztatás
2013.12.17. Kedd

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) értelmében a vegyesen gyűjtött háztartási jellegű hulladékot a vállalkozások és az intézmények a Közszolgáltatónak kötelesek átadni.  Tájékoztatjuk, hogy a településükön 2014. január 1-től a Pelso-Kom Nonprofit Kft. látja el a  közszolgáltatói feladatokat.

 

A hulladékszállítási napokat, az ürítési díjakat és az igénybe vehető gyűjtőedény méreteket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi önkormányzati rendelet tartalmazza, mely kötelező érvényű minden közszolgáltatást igénybe vevő részére. A rendelet az Önkormányzat hivatalos honlapján, ill. a Polgármesteri Hivatalokban megtekinthető.

 

A közszolgáltatás igénybevételéhez kérjük, szíveskedjen az alábbi adatokat megadni, amely alapján elkészítjük és megküldjük az Önök részére az Egyedi közszolgáltatási szerződést.


ADATBEJELENTŐ LAP HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ >>
Nyitvatartási rend bejelentése
2013.12.09. Hétfő

Nyitvatartási rend bejelentése

 

Hács Élelmiszer üzlet nyitvatartási ideje a következő: 2013. december 1-től - határozatlan ideig

HÉTFŐ: 6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
KEDD: 6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
SZERDA: 6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
CSÜTÖRTÖK: 6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
PÉNTEK: 6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
SZOMBAT: 6.00 - 10.00  
VASÁRNAP: 6.00 - 10.00  

 


Egy Mosolygós Kisváros Lengyeltóti
2013.10.31. Csütörtök


Tájékoztatás!
2013.09.24. Kedd

A kihelyezett ügyfélszolgálati pontok helyéről és az ügyfélfogadás rendjéről. Érvényes 2013. szeptember 1-től visszavonásig.

 

A hónap harmadik keddi napján 13.00 - 15.30 között

Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.

Tel: +36 (85) 530-004, +36 (85) 530-016

Mobil: +36 (70) 382-8020


Az ügyfélszolgálat rendjéhez kattintson ide! >>
A szavazókörök száma, sorszáma, területi beosztása, a szavazóhelyiségek címe, valamint a kijelölt szavazókör megállapítása
2013.07.23. Kedd

Lengyeltóti Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdése által megállapított feladat-és hatáskörömben Lengyeltóti Város szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:

 

 -001 szavazókör : Helytörténeti kiállítás épülete  Zrínyi M. u.1-3   819 fő
 -002 szavazókör : Művelődési Ház és Könyvtár Rákóczi F. u. 24.   806 fő
 -003 szavazókör:  Táp és Takarmány üzlet  Kossuth L. u. 59.         896 fő

                                                                        Összesen                         2521 fő 

 

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Lengyeltóti város megnevezést tartalmazza, az általam kijelölt 001.szavazókörben (Lengyeltóti Zrínyi u.1-3) szavazhatnak.

Elrendelem a határozat Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos honlapján (www.lengyeltoti.hu) valamint a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét. 

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjéhez (Lengyeltóti Zrínyi Miklós u. 2.) A fellebbezés illetékmentes.

 A fellebbezést a Területi Választási Iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számolni.

 

I N D O K O L Á S

 

 A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351.§ (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani. A Ve.77.§ (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz , a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

 

A Ve. 78.§-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

 

A Ve. 80.§-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78.§-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is.

 

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234.§ (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

 

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10.§ (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

 

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 1.pontja biztosítja. 

 

Lengyeltóti, 2013 július 23.

dr. Szatmári Ibolya
jegyző


Bővebben >>
Felhívás
2013.03.25. Hétfő

Tisztelt Lakosság!

 

A járási hivatalokról szóló kormányrendeletek 2012. évi változásai eredményeként átalakultak a járások. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. a megváltozott jogszabályoknak megfelelően, az új járásokhoz illeszkedően újraszervezi ügyfélszolgálati fiókiroda hálózatát.

 

Ennek következményeként a Lengyeltóti ügyfélszolgálati iroda 2013. március 31-én bezár.

 

2013. április 1-jétől Lengyeltótihoz legközelebb eső irodájának az alábbi:

8640 Fonyód, Ady E. u. 5-7.

Nyitvatartás:
kedd: 8.00 - 14.00
csütörtök: 14.00 - 18.00<<   <       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    >    >>