Legfrissebb híreink
Hirdetmény
2013.02.13. Szerda

HIRDETMÉNY

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Lengyeltóti Város belterületén

 

2013. évben csütörtöki napon 18.00 óra és  reggel 6.00 között, illetve bejelentés esetén a kártékony ragadozók megjelenésének időpontjában bármely napon és bármely napszakban kártékony ragadozók belterületi irtására kerül sor.

 

Az irtást végző személyek:

 

Dankó Zsolt és Ritzeld Lóránt
hivatásos vadászok

 

Amennyiben az Ön környezetében észleli a rókák felbukkanását időpont egyeztetés céljából hívja, az alábbi számok egyikét.

 

 • Dankó Zsolt - 06-30-969-3796
 • Ritzeld Lóránt - 06-30/852-5799
 • Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal - 06-85/530-016, 06-85/530-017

 

Kérem a lakosság fokozott figyelmét.

dr. Szatmári Ibolya
jegyző


DRV - Hogyan védekezzünk a csalók ellen
2013.02.12. Kedd

Védekezzünk a csalók, trükkös lopások ellen!

 

Ismét megszaporodtak a DRV Zrt. jó hírét is sértő trükkös csalások, lopások a működési területünkön! Az alábbiakban szeretnénk felhívni Fogyasztóink figyelmét, hogy mire ügyeljenek!

Mielőtt idegent engedünk be a lakásunkba, kertünkbe, érdemes a következőket végiggondolni, ellenőrizni:

 1. Tudunk az érkezéséről? A szolgáltatók (víz, gáz, villany, stb...) szakemberei főleg akkor jönnek, ha mi hívtuk őket, vagy ha értesítést küldtek az érkezésükről!
 2. Van nála igazolvány? Ne higgyünk feltétlen az egyenruhának látszó öltözetnek, kérjünk igazolványt, ellenőrizzük azt!
 3. Fontos: a szolgáltatók szakemberei a helyszínen nem kérnek készpénzt a munkájukért!

Éljünk az egészséges bizalmatlanság elvével, vigyázzunk önmagunkra és értékeinkre!

Szükség esetén hívjuk ki a rendőrséget a 107-es vagy 112-es számon!

A DRV Zrt. munkatársai a vízmérő leolvasásakor, valamint a vízmérők cseréjekor:

 • fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat;
 • soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért;
 • soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha vízmérő a házban található (pl. mellékmérő), illetve ha előzetesen egyeztetett időpontban a fogyasztó kérésére már megjavított belső hálózati meghibásodást kell kivizsgálnunk csatornadíj jóváírás miatt;
 • egységes munkaruhát viselnek, valamint a mérőcserét végző munkatársak céges gépjárművei is el vannak látva a társaság emblémájával;
 • a cégszerű levélben, írásban egyeztetett időpontban/ vagy a Fogyasztó által telefonon egyeztetett időpontban cserélik a vízmérőket;
 • a vízmérő-leolvasást a számlán is jelzett időszakban végzik munkatársaink.

 

Fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a DRV INFO Vonal 06 40 240 240 tárcsázásával!


Tájékoztató a földhasználati nyilvántartásban bekövetkezett/bekö vetkezendő fontosabb változásokról
2013.02.05. Kedd

2013. január 1-jével megváltoztak, illetve 2013. február 1-jével változni fognak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt (a továbbiakban: Tft.) módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Fönyr.) módosító 355/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.


Teljes tájékoztató megtekintése >>
Tájékoztató a termőföldek használatát érintő változásokról
2013.02.05. Kedd

2013. január 1-jét követően

 • termőföldre szerződéssel nem alapítható haszonélvezeti jog, kivéve a közeli hozzátartozó javára alapított haszonélvezeti jogot. Az ezen jogszabályi rendelkezésbe ütköző szerződés semmis;
 • a haszonbérleti szerződések megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 2013. január 1-jén fennálló haszonbérleti szerződéseknek a 2013. január 1-jét követő módosítása esetére is, ha a szerződés módosítása a haszonbérlet időtartamának meghosszabbítására, illetve a haszonbérleti díj csökkentésére irányul (kivéve azt az esetet, ha ebben a felek korábban megállapodtak és a szerződés módosítására e korábbi megállapodásnak megfelelően kerül sor);
 • a haszonbérleti szerződés megkötésekor osztatlan közös tulajdonban álló olyan földrészlet esetében, melynél a szerződés fennállása alatt a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint a közös tulajdon megszüntetésre kerül, a haszonbérbeadó a gazdasági év végére felmondhatja a haszonbérletet, feltéve, ha a tulajdoni hányadának megfelelő területet önálló ingatlanként kapta meg és a haszonbérlő felé megtett felmondással egyidejűleg úgy nyilatkozik, miszerint a területet maga kívánja használni.

Teljes tájékoztató megtekintése >>
Köszöntő
2013.01.07. Hétfő

Tisztelt Lengyeltóti Polgárok!

 

Biztosan nem én vagyok az egyetlen, aki kijelenti: nehéz évet zártunk. A médiából nem is hallottunk másról csak válságról, meg államadósságról, adósságtörlesztésről. Arról, hogy lesz-e megállapodás az IMF-fel, vagy összeomlás lesz helyette? 

Mára bebizonyosodott Örkény István gondolata, melyet szabadon idézek: Az a baj a világgal, hogy az ember nem tudja elképzelni a rossznál még rosszabbat, mert ha kicsit is el tudná képzelni, akkor nem hitetné el magával, hogy „nincs lehetőségem, nem értem, nem tudom megcsinálni”, nem hárítana, és nem bűnbakot keresne. Hanem felismerné, hogy a korábbi tetteinkkel, cselekedeteinkkel, szavainkkal elkövetett hibákért mi magunk osztogatjuk magunknak a fekete pontokat.

Egy évvel ezelőtt mi is félve tekintettünk 2012-re. Azt láttuk, nincs elég forrásunk ahhoz, hogy a korábbi években megszokott színvonalon lássuk el a feladatainkat. Tudtuk, körültekintő, takarékos gazdálkodásra van szükség, s a pályázatok figyelése, a források felkutatása mindennél fontosabb feladatunk lesz.

Ma már kijelenthetjük: eredményes évet zártunk! Lengyeltóti nem adósodott el, nem zártuk hiánnyal az évet. Igaz, nem volt a rendszerváltozás második évtizedének utolsó választási ciklusában megtapasztalt „nagyberuházásunk”, de az intézményeinket biztonságosan működtettük, megvalósítottuk az összes tervezett kulturális rendezvényünket. Géppark kialakításával, termőföld vásárlásával gyarapítottuk a település vagyonát. Folytatódott a városközpont rendezése, elkészült a „kispiac”, lett nyilvános WC. Sok-sok mandulafát és hársfát ültettünk. A művelődési ház körül a megújult közösségi tér a szabadtéri rendezvényekhez nyújt megfelelő környezetet. A temetőkben elvégzett munkák annak a folyamatnak a kezdetét jelentik, melynek eredményeként méltó nyughelyet alakítunk ki a halottainknak. És egyre több polgártársunkkal sikerült elfogadtatni, hogy a „segély” szó új értelmet kapott Lengyeltótiban, és következmények nélkül nem lehet a szabályokat semmibe venni.

Az értelmetlen, a fölösleges és az öncélú munka képes az embert kilúgozni! Mi 2013-ra olyan célokat tűzünk ki magunknak, amelyek nem az anyagi javak öncélú fölhalmozására, mohó birtoklására való célként jelennek meg, hanem eszközként szerepelnek ahhoz, hogy egy év múlva ismét elmondhassuk: sikerült! Mert hisszük, sikerülhet úgy is, hogy megváltoztatjuk a hozzáállásunkat a munkához, a munkatársainkhoz.

Otthon, a ház körül és a közösségben, ahol élünk, mindig lehet értelmes célokat találni. Az ember a családjában, a szerettei körében soha nem egy csavar csupán a gépezetben, hanem fontos és pótolhatatlan alkatrész.

Azt kívánom magunknak – a Képviselő-testületnek és minden Lengyeltóti Polgárnak –, hogy 2013. évi küzdelmeinkben ne legyenek vesztes csaták mögöttünk, mert akkor bármennyire nehéz és küzdelmes volt is, nem fogjuk kimerültnek érezni magunkat, és minden egyes győzelem új távlatokat nyithat meg előttünk!

 

Zsombok Lajos
polgármester<<   <