KEOP-7.1.0/11-2011-0095

EU támogatásból valósul meg Lengyeltóti város és környéke ivóvízminőségének a javítása

 

Ebben az évben megkezdődik Lengyeltóti, Gyugy, Szőlősgyörök, Kisberény és Öreglak települések ivóvízminőség-javító programjának a kivitelezése. A beruházás során minimálisra csökken majd a vezetékes ivóvíz károsanyag-tartalma, hosszú távon megalapozva az itt élőknek az új évezred környezetvédelmi és egészség megóvási céljait valamint az egészséges élethez és környezethez való jogát, tovább növelve a település lakossági és gazdasági vonzóképességét.

Lengyeltóti szerepel a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében így rendeleti úton kötelezett a 98/83/EK irányelvben illetve a nevezett Kormányrendeletben rögzített határértékek szerinti ivóvíz biztosítására.

 

Kisberény község és Öreglak-Barátihegy településrész a lengyeltóti és térsége kistérségi közüzemi vízmű részeként a lengyeltóti vízbázisról kerül ellátásra. A hálózatra kiadott vízben gyakori a nitrit (0,1 mg/l-es) határértékének túllépése. A település ivóvizében gyakran kimutatható jelentősebb ammónium tartalom, ezen esetekben fennáll a nitrit-képződés veszélye. A mangán és vas határérték-túllépése is előfordul az ivóvízben, a vízkezelő elavult.

 

Szőlősgyörök és Gyugy esetén az OKI által kiadott 2011. szeptember 19.-én kelt OKI ikt. szám: 6484/2011 számon kiadott közegészségügyi szakvéleménye alapján kerül fejlesztésre az ivóvíz szolgáltatás. (Szőlősgyörök - A szolgáltatott vízben nitrit megjelenéséből adódó potenciális közegészségügyi veszélyhelyzet fennáll; Gyugy - ammónium tartalom átlagosan 23 %-al haladja meg a határértéket.) Mivel a települések közös vízellátó rendszerei egységes, közös rendszert képeznek, így vízminőségi problémájuk megoldása csak egységesen, együtt lehetséges.

 

A kiválasztott változat műszaki megoldása, hogy a fenti települések vízellátását egy közös vízmű-rendszerré összekötve alakítjuk ki.

A közös vízmű a Lengyeltótiban meglévő vízbázist veszi alapul, melynek meglévő 3 db mélyfúrású kútja összesen 2096 l/min állandó üzemben kitermelhető vízmennyiséget jelent. Ezt 20 óra/nap időtartamban üzemeltetve 2515 m3/nap vízkészletet biztosít.

 

A kiválasztott változatban a települések vízminőségi problémáinak megoldása Lengyeltótiban új vízkezelési technológia alkalmazásával és Lengyeltóti-Gyugy összekötő távvezeték létesítésével történik

 

Vízműtelepi létesítmények - Tervezett vízkezelési technológia:

ammóniummentesítés, vas-mangántalanítás, valamint fertőtlenítés.

A meglévő vízkezelő és térszíni medence vízmű védterületén belül nincs lehetőség létesítmények elhelyezésére, ezért a 100 m-re eső V. számú kút védterületén belül tervezendő az új építmények elhelyezése.

A tervezett 580 m3/d kapacitású tisztítási technológiához új vízkezelő épület építése, egy 50 m3-es vasiszap ülepítő létesítése. Szükséges a meglévő villamos hálózatok fejlesztése, bővítése a térszíni medence területén illetve az V. számú kút és az új vízkezelő területén. A rendszer működéséhez szükséges az irányítástechnikai rendszer adatkommunikációval. A kútszivattyúk cseréje szükséges.  

 

Üzemirányítás - Az udvartéri medence szintjelei vezérlik a kútszivattyúkat, a Lengyeltóti 300 m3-es víztorony szintjelei a tisztavíz medence nyomásfokozó szivattyúját működteti. A vízmű-telepen a vízkezelési technológiát erre a célra beépítendő PLC vezérli.

A szőlősgyöröki 100 m3-es magasponti tároló töltését egy motoros tolózár beiktatásával kell szabályozni.

Energiaellátás kiépítése, bővítése a vízkezelő épületnél, a kutaknál, a tisztavíz medencénél az iszapülepítő műtárgynál, vezetékek beépítésével.

 

Vízelosztó hálózat és tárolók - Az állandó hálózati nyomást és a vízfogyasztást a meglévő Lengyeltóti 300 m3-es víztorony és a Szőlősgyöröki 100 m3-es magasponti vb. medence szolgálja, melyek továbbra is megfelelnek.

 

A jelenleg két vízmű vízelosztó hálózatát összekötő új vezeték a Lengyeltóti víztoronytól indul és a Lengyeltóti - Gyugy összekötő út nyomvonalát követve éri el Szőlősgyörök-Gyugy ivóvízhálózatát.  Az új összekötő vezeték hossza 1831,5 fm DN 110 KPE nyomócső.

 

Rekonstrukciós munkák - Ahhoz hogy vízminőség romlás ne következzen be szükséges a cserére nem kerülő vízvezeték-hálózat mechanikai (szivacsdugós) tisztítása 53291 fm hosszban. A hálózaton a meglévő csomópontok tisztítóidommal nincsenek ellátva, ezért a csomópontok átépítése szükséges. A meglévő vízelosztó hálózaton az azbeszt anyagú nyomócsövek cserére kerülnek.

 Továbbra is kérjük és köszönjük a lakosság támogatását, hiszen mindannyiunk érdeke hogy ivóvizünk tiszta, egészséges és a lehető legjobb minőségű legyen!