Falumegújítás és fejlesztés - MVH 2012 pályázat

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Lengyeltótiért Közalapítvány (8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.) tájékoztatja  Lengyeltóti lakosságát, hogy „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásra” Támogatási kérelmet nyújtott be, „Külterületi temetőkert megújítása” címmel a K-i ravatalozó felújítása és támfal, urnafal építése munkákra

 

Közalapítványuk az MVH-hoz 2101029218 azonosítószámon benyújtott pályázatunkra 9.810.396.- Ft-ot nyert.

 

A pályázat intenzitása az egyesület esetén 100%-os. Elszámolása utófinanszírozott.

 

A közalapítvány a temető felújítással és építéssel létrehozott vagyont a lakosság javára kívánja rendelkezésre bocsátani.

 

A fejlesztés műszaki tartalma:

 

Az 1. célterülethez tartozó ravatalozó épület külső homlokzatain a meglazult vakolat leverését és helyreállítását követően a teljes homlokzat (153 m2) szilikát anyagú lazur falfestékkel kerül átfestésre. A felújítás után is ravatalozóként funkcionál.

A temetőkert északi területén gépekkel tereprendezést végzünk, mely esztétikai megjelenésen túl a temetőkert jobb hasznosítását is elősegíti.

 

A 2. célterület keretein belül a temető közepén a domboldalban álló kereszt mögött a magas partfal megtámasztására helyszínen gyártott vasbeton támfalat építünk 30 m hosszban és 2.20 m magasságban. A támfalban vasbeton lépcső is kialakításra kerül a magasabban fekvő temetkezési területek megközelíthetőségére. A vasbeton támfallal egybeépítve tömör kisméretű téglából 20 db. urna elhelyezésére alkalmas urnafal épül.

 

Lengyeltóti, 2013. július 01.

 

 

                                                                                                      Dankó József sk.

                                                                                                 Közalapítványi Elnök

 

Dokumentációk

Balaton-Út Kft. - Támfal, urnafal építési szerződés  Letöltés
Balaton-Út Kft. - Építési szerződés ravatalozóról  Letöltés