A LÁZ közalapítvány bemutatkozása

A közalapítvány neve:

Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Közalapítvány

A LÁZ Közalapítvány székhelye:

8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15.

 

A közalapítvány alapítója: Lengyeltóti Város Önkormányzata és Képvisel-testülete 140/1997.(x.30).sz. határozata alapján

Vagyonának kezelője: Kuratórium

Elnök:
Ritecz Erika
(8693 Lengyeltóti Pusztaszentgyörgy, Újsor u. 60.
 

Tagok:
Gazdagné Fulmer Judit
Dávid Jánosné
Kóczián Lászlóné

A LÁZ Közalapítvány adószáma: 18769492-1-14

A LÁZ Közalapítvány számla száma: 11743105-20002846

A közalapítvány az 1997. évi CLVI. Törvény 26 §. c., bek. 4. és 5. pontjában meghatározott nevelés, oktatás, ismeretterjesztés valamint kulturális tevékenységet végez.

A lengyeltóti iskolába járó gyerekek részére szervezett tanulmányi, kulturális rendezvények támogatása - különös tekintettel az alábbiakra:

- Iskolai, területi, megyei és országos tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása, nevezési díjak befizetése, gyermekek jutalmazása.
- Színház és mozilátogatások, ún. "rendhagyó irodalmi óra" szervezése, az ezeken való részvétel támogatása.
- Gyermekrendezvények (karácsonyi gála, farsang, gyermeknap) anyagi támogatása.
- Természetjáró túrák, kirándulások, tábor támogatása.
- Környezetvédelmi tevékenység ösztönzése.
- Oktatást-nevelést segítő eszközök, taneszközök beszerzése.

Az eddigi évek során a támogatóink által felajánlott adományokból biztosítottuk a tehetséges tanulók megyei, országos versenyekre való nevezést, a felkészüléshez szükséges eszközök beszerzését, a szállás, utazási költségeket, a kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazását. Ez is hozzá járult ahhoz, hogy minden évben büszkék lehettünk ezekre, a tanulókra, akik megyei és országos tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményeket értek el. A középiskolában pedig ezekre, az alapokra építve folytathatták sikeres versenyeztetésüket.

Ahhoz, hogy ezután is támogathassuk tanulóink versenyeztetést, megköszönve az eddigi felajánlásokat, kérjük ezután is támogassák közalapítványunkat.