TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0086
„Egy mosolygós kisváros képekben és jelenetekben”


1. Program

A projekt bemutatása

Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Építő közösségek” – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem címmel
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0086 kódszámú
„Egy mosolygós kisváros képekben és jelenetekben”című projekt


Pályázó intézmény:
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 22.

Projekt időtartama:
2012. július 1 – 2013. december 31.
Elnyert összeg: 21.934.250,-
Finanszírozás intenzitása: 100%

A pályázat célja szervesen kötődik az Új Széchenyi Terv általános céljaihoz – a tudomány, innováció, növekedés - kitörési pontokhoz kapcsolódik. A kreatív iparral kapcsolatos tudás elsajátításához kínál lehetőséget a gyermek- és ifjúsági korosztály számára az egész életen át tartó tanulás új tanulási formákat támogatva, nem formális és informális tanulási alkalmak keretében.
A pályázat átfogó célja a kreatív iparhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati tevékenységi körének bővítése, a támogatás felhasználása során a személyes aktivitás a hozzáadott érték maximalizálása. A konstrukció további célja, hogy az iskolarendszeren belül megszerzett képességeket, kreativitást továbbfejlesztő közösségi szolgáltatások az ország területén arányosan és minél teljesebb körben legyenek elérhetőek. Ez elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségek és települések előnyben részesítését szolgálja. A megvalósuló projekt hozzájárul a térség és a település népesség-megtartó erejének, helyi életminőséget javító képességének növeléséhez. A helyi hagyományok kreatív felhasználása, ehhez szükséges ismeretek és kompetenciák birtoklása hosszabbtávon hozzájárul a térség és település gazdasági növekedéséhez és a foglakoztatás javításához egyaránt.

Intézményünk alkalmassá válik a kreatív iparral kapcsolatos tevékenységek és közösségek működtetésére, az új tanulási formák alkalmazására, a környezeti nevelés elősegítésére a gyermek és ifjúsági korosztályban. A hátrányos helyzetű gyerekeknél olyan kompetenciákat és képességeket fejlesztünk, akár egyénre szabottan, amelyet máshol nem érhetnek el, a programok révén a résztvevők megismerkednek a kreatív iparban rejlő lehetőségekkel, az ezekhez szükséges tudás és kompetenciák elsajátításával egyúttal a munkaerő-piaci alkalmazkodó képességük javulása is várható lesz.
A támogatható tevékenységek közül intézményünk a FILM és Előadóművészetek (SZÍNJÁTSZÁS) kreatív területek megvalósítására kapott támogatást.
Az általunk választott két terület településünkön hiány szerepet tölt be és az előzetes felmérések alapján igény lenne e két területen kompetenciafejlesztésre.
A fent említett két területen összesen 24 gyerek sajátítja el a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, használható kompetenciát szerez a kreatív ipar e területeihez kapcsolódóan.
A FILM kreatív területen a részt vevő gyerekek (8 fő) Lengyeltótiról készítenek dokumentumfilmet, melyben bemutatják a településük értékeit, látványosságait, ami a későbbiekben a település marketing és turisztikai céljait is elősegítik majd.
Az ELŐADÓMŰVÉSZETEK – színjátszás kreatív területen a célcsoport (18 fő) elsajátítja azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melynek birtokában amatőr színjátszóként szerepet tudnak vállalni, a képzés végére eljutnak odáig, hogy egy színpadi darabot bemutassanak. Az elkészült előadást a kistérség több településén is bemutatják majd a hallgatók,- amatőr színészek.
A képzéseken kívül a részt vevő gyerekek a projekt 18 hónapja alatt szakmai kirándulásokon, szakmai napokon, táborozáson is bővítik majd az ismereteiket, és élményekkel gazdagodhatnak.

A Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár a pályázat segítségével bővíteni tudja a képzéshez szükséges eszközök tárházát és felújítja a Színjátszókör felkészüléséhez szükséges próbatermet.

Vissza az elejére...

2. Projekt hírek

Kreativitást fejleszt a Lengyeltóti Művelődési Ház és Könyvtár új uniós programja

2012.11.21. 12:24

Sikeres pályázatot adott be a Lengyeltóti Művelődési Ház és Könyvtár. Az Új Széchenyi Terv keretében nyert csaknem 22 millió forintból hátrányos helyzetű gyermekek számára indítanak kreativitást fejlesztő foglalkozásokat.

– Városunk számára kiemelten fontos a felnövekvő generáció segítése – hangsúlyozta Zsombok Lajos polgármester a projektnyitó sajtótájékoztatón. – Ezért minden pályázati lehetőséget meg kívánunk ragadni annak érdekében, hogy az itt élő gyermekek lehetőségeit szélesítsük, ezáltal helyi kötődésüket erősítsük. A gyerekek a közös foglalkozásokon keresztül a későbbi életükre is meghatározó élményeket kapnak, amelyek akár a választott hivatásukban való helytállásukat is megalapozhatják.
A most induló, „Egy mosolygós kisváros képekben és jelenetekben” címet viselő projekt keretében két képzést valósítunk meg a Fodor András Általános Iskola 13-14 éves, hátrányos helyzetű tanulói részvételével, mondta Mikliánné Kollarics Tünde művelődésszervező, projektmenedzser.
- A nyolc fő részvételével induló Filmkörben elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a filmezésről. A gyerekek szerkesztőségekkel ismerkednek, alkotótáborban vesznek részt, s ellátogatnak például az etyeki Korda Stúdióba. E lehetőség révén elkészítik első filmjüket is, amely Lengyeltóti városáról szól majd. A színjátszó körbe 16 tanulót várnak a szervezők. Itt beszédtechnikai és ének foglalkozások, tánc- és mozgásfejlesztés lesz hangsúlyos.
A gyerekek ellátogatnak a Csiky Gergely Színházba és a Pécsi Nemzeti Színházba, alkotótáborban vesznek részt, s nem utolsósorban saját színdarabot mutatnak majd be lengyeltóti kistérségben. Ebből a forrásból eszközfejlesztésre is lehetőség nyílik. Egy próbaterem kialakítására 346 ezer forintot fordítanak. A képzéseken használt audiovizuális eszközökre pedig csaknem 1,9 millió forintot jut e pályázat révén.

Forrás: somogy.hu

Vissza az elejére...

3. Kommunikáció

Letölthető állományok
1.
Sajtóközlemény nyitórendezvény meghívó (letöltés itt)


2. Sajtóközlemény fórum (hamarosan..)
3. Sajtóközlemény zárórendezvény (hamarosan..)
4. Tóti TV riport

hamarosan..
5.
- Bíráló Bizottság munkája eszközbeszerzés -nagyításhoz kattintson a képre.

6.
- Sajtótájékoztató 2012. 11. 20. -nagyításhoz kattintson a képre.

Vissza az elejére...

4. Egy Mosólygós Kisváros Lengyeltóti

Vissza az elejére...