TIOP 1.2.5/09/1 Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek esélyegyenlőségéért.


1. Program

A projekt tartalma fejlesztés rövid leírása

Szolgáltatás-fejlesztésünk teljesen új lehetőségeket teremt a térség lakói-, az idelátogatók-, vagy rövid ideig itt tartózkodók számára. A kialakítandó számítógépes termünk a kor követelményeinek megfelelő informatikai hátteret biztosít a felhasználók részére. A beszerzésekkor megtervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk a mobilitásra és az eszközök többcélú felhasználására. Ennek megfelelően nem csak fix, asztali PC-ket, hanem helyhez nem kötött laptopokat is vásárolunk, hogy a szolgáltatásainkhoz és a felhasználók igényeihez is jobban tudjunk igazodni. A szolgáltatásfejlesztés eszközeit oly módon terveztük, hogy a komolyabb irodai funkciókat- és mennyiségi követelményeket is el tudjuk látni. Ezért vásárolunk egy nagyobb teljesítményű hálózati nyomtatót is. A szolgáltatásaink elengedhetetlen követelménye a megfelelő bútorzat kialakítása, amely igazodik a jelenlegi felnőttképzési programunk feltételrendszerének a megteremtéséhez. Így a számítógépekhez asztalokat és székeket, a kiadványoknak és tájékoztatóknak polcokat is vásárolunk. Szolgáltatás-fejlesztésünkben igen nagy lépést jelent a fogyatékkal élők számára kialakítandó mozgáskorlátozott lépcsőjáró felvonónk..

A projekt háttere és indokoltsága

"Lengyeltóti város a Lengyeltóti kistérség kulturális és közművelődési központja. Az évek óta sikeresen és egyre sikeresebben működő intézményünk munkájának köszönhetően megnövekedett a szolgáltatásainkat igénybevevők köre. Mára nem csupán a település és kistérség, hanem a tágabb környezetünknek is szolgálatában állunk. Egyre bővülő kapcsolataink és szolgáltatásaink már megyei szinten is elismerést váltottak ki, ahol a nagyrendezvényekben és szervezésekben is aktív szerepet vállalunk.
A megnövekedett igényekre tekintettel a szolgáltatásokhoz szükséges feltételeinket is fejlesztenünk kell. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház infrastrukturális adottságai nem tudják tovább megfelelően kiszolgálni a tevékenységünk, ezért elengedhetetlen a korszerűsítés, fejlesztés.
- Villamos hálózatunk újraépítése elkerülhetetlenné vált. A vezetékezés és azok érintésvédelme nem felelnek meg a mai követelményeknek. Nem csupán a biztonsági, de a terhelhetőség határait is elértük. A megnövekedett eszközállományunk és a közeljövőben induló szolgáltatásfejlesztés, felnőttképzés elindítása újabb eszközök beszerzését és üzemeltetését teszi szükségessé. Ezért nem terhelhető tovább a jelenlegi villamos rendszer és nem is bővíthető. Így elkerülhetetlen a villamos hálózatunk teljes átszerelése.
- Tevékenységeink és szolgáltatásaink növekedésével az ügyfélkörünk és az érintettek számának növekedése is együtt jár. Újabb, főként sérült, vagy egészségkárosodott csoportokat is megfelelő színvonalon tudunk fogadni, biztosítva az esélyegyenlőséget számukra. Így a fejlesztésnél gondolunk a mozgás-, vagy különböző érzékszervi sérülteknek nyújtott alapszolgáltatások megfelelő ellátására is."

A projekt célja és célcsoportja

A lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár elkötelezett a térség fejlődését szolgáló programok és rendezvények hatékony megvalósításában. A településért dolgozók fő célja, a hátrányos helyzetű térségek fejlesztése, a műveltségi és a képzési szint, és ezáltal az életminőség és az életszínvonal növelése. Célunk, hogy a Városi Művelődési Ház és Könyvtár intézményébe érkezők igényeit a lehető legszélesebb körben tudjuk kiszolgálni, mind a programok terén, mind a mai kornak megfelelő technikai eszközök használatával. Közvetlen célunk az épület érintésvédelmi biztosítása és megfeleltetése a mai kor elvárásainak, eszközök beszerzése, és a fogyatékkal élők informálódásának is segítése. Hosszú távú céljaink pedig az intézmény még szélesebb körű kihasználása, egyszerre több program és képzés keretében, melyeket ki tudunk szolgálni a kornak megfelelő technikai ellátottsággal is. A célcsoport a kistérség lakosságából kerül ki. Fiatalokból, középkorúakból és idősekből egyaránt. Ide sorolhatók még a különböző hobby –és életmód csoportok, a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők. Olyan szolgáltatásokat építünk ki, amelyek a teljes lakosság képzettségi szintjét, ezáltal életszínvonalát, munkaerő piaci esélyeit, és a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét javítják. A célcsoport felmérése, a munkaerő –piaci elemzések alapján történt, melyekhez fontos információkat szolgáltattak a munkaügyi kirendeltségek, és a térség egyéb intézményei is. Természetesen az önkormányzati alapadatokat is felhasználtuk.

A projekt várható eredményeinek bemutatása

"Fejlesztésünk megvalósításával három fontos célterületen tudunk eredményesebb szolgáltatást nyújtani. A Városi Művelődési Ház és Könyvtár épülete egy régi irodaépületként szolgált, így átalakítása, korszerűsítése szinte folyamatos feladatot ad. A villamos hálózat biztonságos kiépítése, a szolgáltatás fejlesztés és az akadálymentesítés jelen projektünk célja.
- A villamos hálózat átszerelésével a mai kor követelményeihez- és a szolgáltatásainkhoz igazodóan is képes lesz a rendszer biztonságosan és stabilan működni. A fejlesztés első lépcsőjeként a költségtakarékosság miatt egy álmennyezetet kell kiépítenünk, mivel így gazdaságosabban építhető újra a villamos hálózat. Természetesen a későbbi villamos bővítések és fejlesztések is egyszerűbbek lesznek, mintha hagyományos módon a falba süllyesztenénk a vezetékhálózatot.
A kialakított rendszerben az épületünk részei jobban szakaszolhatóak, így az egyes épületrészek eltérő funkciójú használata során költséghatékonyabb és biztonságosabb lesz az épület üzemeltetése. A villamos hálózat átépítése mellett a végpontok (kapcsolók, dugaljok, csatlakozók) is átszerelésre kerülnek és modern, biztonságos szerelvényeket építünk be. A megnövekedett szolgáltatásoknak és a munkahelyi követelményeknek megfelelően a világítás korszerűsítése is megtörténik. Ennek megfelelően új lámpatesteket szerelünk fel amelyek, mind a fényintenzitás, mind a költséghatékonyság szempontjából jobban fogják szolgálni a felhasználókat és üzemeltetésük is kedvezőbb lesz. Az új rendszer karbantartási költsége is minimálisra csökkenthető, a mai állapotokhoz képest.
- Szolgáltatás-fejlesztésünk teljesen új lehetőségeket teremt a térség lakói-, az idelátogatók-, vagy rövid ideig itt tartózkodók számára. A kialakítandó számítógépes termünk a kor követelményeinek megfelelő informatikai hátteret biztosít a felhasználók részére. A beszerzésekkor megtervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk a mobilitásra és az eszközök többcélú felhasználására. Ennek megfelelően nem csak fix, asztali PC-ket, hanem helyhez nem kötött laptopokat is vásárolunk, hogy a szolgáltatásainkhoz és a felhasználók igényeihez is jobban tudjunk igazodni. A szolgáltatásfejlesztés eszközeit oly módon terveztük, hogy a komolyabb irodai funkciókat- és mennyiségi követelményeket is el tudjuk látni. Ezért vásárolunk egy nagyobb teljesítményű hálózati nyomtatót is. A szolgáltatásaink elengedhetetlen követelménye a megfelelő bútorzat kialakítása, amely igazodik a jelenlegi felnőttképzési programunk feltételrendszerének a megteremtéséhez. Így a számítógépekhez asztalokat és székeket, a kiadványoknak és tájékoztatóknak polcokat is vásárolunk. Szolgáltatás-fejlesztésünkben igen nagy lépést jelent a fogyatékkal élők számára kialakítandó fejlesztésünk.
- A mozgáskorlátozottak, kerekes székesek számára akadálymentessé tesszük az épületünket. Az emeleti részeket egy lépcsőjáró felvonó kiépítésével tesszük elérhetővé. Az épületünk további részei, már most megfelelőek a kerekes székben közlekedők számára. A könyvtári szolgáltatások így mindenki számára egyenlő eséllyel érhetők el. Fejlesztésünk nyomán nem csupán a jelenlegi, hanem az újonnan beindított szolgáltatásokat is igénybe vehetik a mozgásukban korlátozott személyek, közösségek."

Vissza az elejére...

2. Projekt eredményei

Projektünk egyik legnagyobb célja az önkormányzat intézményeként működő könyvtár villamos hálózatának teljes kicserélése. A másik fő cél az intézmény működéséhez és új funkciójának kialakításával a felnőttképzési faladatainak ellátásához szükséges eszközbeszerzés lebonyolítása.

A könyvtárként és kultúrházként is működő épület, amely a színházi termet is magába foglalja a kistérség egyetlen komoly kulturális központja. A jelenlegi terek megfelelőek a szolgáltatások ellátására és bővítésére, azonban a villamos hálózatunk teljesen alkalmatlan a megnövekedett terhelés kiszolgálására. Ezért a terveknek megfelelően elkészült a teljes villamos hálózat lecserélése, új kiépítése.

Az elosztószekrényt teljesen felújítottuk. Kicseréltük a csatlakozókat, kiskioldókat, megszakítókat és a vezérléseket, valamint új biztonsági eszközöket építettünk a rendszerbe. A villamos hálózat újratervezésével és kiépítésével a szakaszolások kialakításával takarékosabban tudjuk üzemeltetni a villamos rendszerünket. Az eddigi vezetékhálózatot teljesen megszüntettük és a mai követelményeknek megfelelően, ahol kellett ott új nyomvonalon vezettük a többszörösen szigetelt vezetékeket. Az épületen belül a helyi elosztásoknál és biztonsági csomópontokon új szekrényeket és kiskioldó automatákat helyeztünk el. A végpontokon az összes kapcsolót és csatlakozót lecseréltük. A nagyobb terhelésű helyeken (TV stúdió, internet szoba) az eddigieknél jóval több egymástól független hálózatot építettünk ki az egyenletes terhelés biztosítására és a biztonságos üzemeltetésre.
A hálózat, a csatlakozási, az elosztási és biztonsági pontok teljes megújítása mellett a legfontosabb, hogy a világításunkat is lecseréltük a jóval takarékosabban üzemeltethető tükrös világítótestekre. A villamos felújítás részeként a terveknek megfelelően elkészült az intézmény 450 m2 mennyezeti felületének álmennyezettel történő burkolása, amely nem csupán a villamos hálózat egyszerűbb karbantartását teszi lehetővé, de járulékos hatásként a hőszigetelésünket is javítja. Természetesen ekkora felújítással és ilyen mértékű villamos hálózat kiépítéssel nem kerülhető el a falfelületek bontása és javítása, ami egyértelművé teszi a színezés rongálódását. Ennek megfelelően a tervekkel összhangban és a villamos felújítással egy időben újrafestettük az intézményünket, hogy ne legyen több szolgáltatás kiesés, mint a legszükségesebb. Természetesen elvégeztük a teljes hálózat érintésvédelmi felülvizsgálatát is.

Intézményünk a kistérség egyetlen nagyobb kulturális színtere, amely lehetővé teszi a szolgáltatásaink bővítését. Ennek segítségével az idei évben akkreditáltattuk felnőttképzési intézménnyé a művelődési házunkat. Ebben az évben 2 felnőttképzési programot akkreditáltunk és bonyolítottunk le. Nem csak az előbb leírtak indokolják az eszközfejlesztésünk, hiszen a napi munkánk megfelelő ellátását és a lakossági igényeket sem tudtuk kielégíteni a meglévő eszközparkkal.
Így vált szükségessé a 17 db laptop és 1 asztali PC beszerzése, amely a beüzemelés pillanatától nagy segítséget jelentett az oktatási tevékenységünkben. A használat megkönnyítése és a laptopok megkímélése érdekében vásároltunk billentyűket és „egereket” is. A hálózati nyomtatónk az oktatási segédanyagok elkészítésében és a lakossági szolgáltatások biztosításában jelent nélkülözhetetlen segítséget. Természetesen mindezen informatikai eszközökhöz a szükséges szoftvereket is beszereztük. Ezen felül a beszállítóval való egyezségben elértük, hogy legális képszerkesztő és rajzoló programokat is feltelepíthettünk a gépeinkre. A kistérségünk tanulói és a könyvtárhasználók számára üzemeltetett szabad gépeket multimédiás eszközökkel és szoftverekkel is felszereltük. A terveknek megfelelően egy 2000 GB-os külső adattárolóval, egy időre az archiválási problémáink is megoldódtak. A könyvtári szolgáltatások fejlesztéséhez tartozik a vonalkód-olvasó beszerzése.
Az informatikai eszközök mellett szükségessé vált bútorok beszerzése is, amely a növekvő feladatok ellátásának nélkülözhetetlen hátterét biztosítják. Ennek megfelelően 6 db nyitott polcot, 15 db széket és 10 db asztalt is beszereztünk, amellyel a növekedett forgalmunkat is megfelelően tudjuk ellátni.
Az eszközbeszerzésünk másik fontos eleme egy, a mai követelményeknek megfelelő mozgáskorlátozott lépcsőjáró felvonó beszerzése és beépítése.
Ezzel nem csak a kerekes székbe kényszerülőknek biztosítjuk a könyvtári szolgáltatásokat, hanem a településünkön és környékén élő idősebb látogatóink is könnyedén mozoghatnak az emeleti és földszinti terek között.

Vissza az elejére...

3. Rendezvényeink

Letölthető állományok
1. TIOP 1.2.5-09/1-2009 "Iskolapadtól a Tanulópadig - Lengyeltóti" Nyitórendezvény meghívó-plakát (itt)
2. TIOP 1.2.5-09/1-2009 "Iskolapadtól a Tanulópadig - Lengyeltóti" Fórum meghívó-plakát (itt)
3. TIOP 1.2.5-09/1-2009 "Iskolapadtól a Tanulópadig - Lengyeltóti" Zárórendezvény meghívó-plakát (itt)
Vissza az elejére...

4. Kommunikáció

Folyamatos feltöltés alatt!

Letölthető állományok
1. Sajtóközlemény nyitórendezvény (letöltés itt)
2. Sajtóközlemény fórum (letöltés itt)
3. Sajtóközlemény zárórendezvény (letöltés itt)
4. Tóti TV riport
6. Nyitórendezvény képek (itt)
7. Fórum képek (itt)
8. Zárórendezvény képek (itt)
Fejlesztés képek - nagyításhoz kattintson a képre.

Vissza az elejére...